Zoznam osôb , ktoré prispeli na činnosť politického hnutia Hlas Ľudu

Podľa § 22 ods. 5 zákona o politických stranách, politické hnutie HLAS ĽUDU predkladá zoznam osôb, ktoré prispeli na jeho činnosť v roku 2018 peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorého suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia: