Profil člena

Jozef Maté
Mgr. Jozef Maté kandidát na poslanca
Meno Mgr. Jozef Maté
e-mail
Dátum narodenia 08.12.1964
Miesto narodenia
Vzdelanie
Kariéra policajt
Jazykové zdatnosti

Jozef Maté pochádza z Olomouca, kde sa narodil a býval s rodičmi. Vzhľadom na zamestnanie otca, ktorý bol vojakom z povolania, sa často sťahoval a mal možnosť spoznať mnohé mestá v bývalom Československu. V súčasnej dobe žije a pracuje v Bratislave, je štátny zamestnanec, svoj voľný čas venuje rodine, koníčkom a umeniu.

Už počas základnej školy navštevoval v rokoch 1970 – 1973 na Základnej umeleckej školy Otakara Ševčíka v Písku výtvarný odbor, kde jeho vystatované práce boli ocenené na súťažiach, z ktorých doniesol ocenenia vo forme diplomov. V rokoch 1974 – 1979 základnú umeleckú školu Václava Pichla v Bechyni, výtvarný odbor, kde mal možnosť pracovať aj na tvorbe sôch. Tu sa taktiež zúčastnil rôznych súťaží a taktiež bol ocenený za svoje práce udelením Diplomov a vecných cien. V rokoch 1980 – 1982 navštevoval Základnú školu výtvarného umenia Karola Pádivého v Trenčíne. Futbal a letecká technika však prerušila jeho tvorbu a sústredil sa na školské povinnosti na strednej odbornej škole v odbore letecký mechanik. Po odmlke od roku 1982 – 1991, kedy sa venoval práci leteckého mechanika a neskôr štúdiu za obchodného pilota a práci pilota SLOV-AIR Bratislava, neskôr od roku 1991 potom práci štátneho zamestnanca v Lučenci a neskôr v Bratislave. Štúdiom na vysokej škole v Bratislave od 2007 – 2012 sa vrátil ku kresbe v roku 2012 aj maľbe na papier a plátno. V roku 2013 v ateliéroch u akademického maliara Blažeja Mikusa na Umeleckej škole na Kresánkovej ulici v Bratislave, zúročil svoje skúsenosti a od roku 2013 vystavoval svoje práce na mnohých výstavách v Bratislave, Stupave, Zlatých Moravciach, Galante, Lučenci, Rimavskej Sobote, v Českej republike Olomouci, Brne a Ivančicích.

Koncom roku 2015 založil spoločne s Mgr. Renátou Hornovou a Mgr. Jarmilou Hornovou umelecké združenie ART MATEHORN s ktorým od roku 2016 robia spoločne výstavné projekty pre členov umeleckého združenia a zúčastnili sa tak spoločných výstav v roku 2016 v Bratislave, v Stupave a v Lučenci.

Mgr. Jozef Maté kandidát na poslanca