Profil člena

Miriam Martošová
Miriam Martošová kandidát na poslanca
Meno Miriam Martošová
e-mail
Dátum narodenia 19.04.1979
Miesto narodenia
Vzdelanie
Kariéra štátny zamestnanec - odborný referent OKP
Jazykové zdatnosti