Profil člena

Peter Marček
Peter Marček predseda Hlas ľudu
Meno Peter Marček
e-mail
Dátum narodenia 23. 12. 1953
Miesto narodenia Bratislava
Vzdelanie škola
Kariéra Výbor NR SR pre kultúru a médiá (člen) Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení Čiernomorskej hospodárskej spolupráce (Vedúci)
Jazykové zdatnosti Anglicky Rusky

Zákony, ktoré majú na Slovensku platiť, musia odzrkadľovať vôľu občanov Slovenskej republiky!

Súčasné politické strany, a hlavne ich predstavitelia, nevedia, čo občania skutočne chcú. Bežne sa stáva, že lobisti a oligarchovia si presadia cez politické strany svoje záujmy, a potom 100 % občanov musí plniť vôľu strany, ktorá získala vo voľbách len 6 % hlasov. To je nedemokratické a nespravodlivé.

Je veľa zákonov, ktoré zodpovedajú vôli občanov a navrhla ich opozícia. Je veľa zákonov, ktoré zodpovedajú vôli občanov a navrhla ich koalícia. Veľmi často, v poslednej dobe skoro vždy, je to ale tak, že sa prijímajú zákony, ktoré väčšine občanov nevyhovujú. Príkazy, zákazy, byrokracia na každom rohu. Volič nemá komu dať svoj hlas na 4 roky, lebo nemá istotu, že ten komu ho dá, bude po celú dobu mandátu zastupovať jeho záujmy.

Dnes sa volič môže rozhodnúť, že svoj hlas odovzdá nejakej politickej strane, ktorá mu pred voľbami nasľubovala hory-doly, ale hneď po voľbách, vraj kvôli koaličnej zmluve, na tieto sľuby zabudne a na občanov sa vykašle. A takto sa správajú všetky politické strany! Komu má dať volič hlas, keď vie, že ho takto všetci oklamú?

Hlas ľudu je politické hnutie, ktoré sľubuje a dodrží iba jednu jedinú vec: „Ak zvolíte do parlamentu poslancov za Hlas ľudu, títo budú hlasovať o každom zákone tak, ako im to poviete vy - voliči.“

Takýto spôsob hlasovania je v modernom svete úplne nový. Bude mať veľa odporcov v radoch súčasných politikov, lebo sa im zoberie ich dôležitosť a možnosť zarábať na tom, že hlasujú v prospech mecenášov. Ťažko sa im ale bude argumentovať, že ich program je lepší, ako program Hlasu ľudu, lebo by tým zároveň hovorili, že nesúhlasia s demokratickou vôľou väčšiny. Budú strašiť tým, že ľudia nie sú dostatočne múdri na to, aby rozhodovali o zákonoch, že budú chcieť zrušiť dane, že vznikne chaos, lebo to nebude mať systém...

My si myslíme, že občania majú dostatok rozumu na to, aby vedeli presne, ktoré práva a povinnosti chcú mať upravené zákonom. Vieme, že z 50 000 právnych predpisov, ktoré dnes na Slovensku platia, netreba ani polovicu. Že ľudia nechcú byť vo svojej krajine ubíjaní povinnosťami, zákonne okrádaní finančnými skupinami, buzerovaní byrokratickou armádou úradníkov.

Hlas ľudu im dáva možnosť reálne túto situáciu zmeniť, a to presne tak, ako chcú.

Každý jeden občan sa môže stať členom hnutia Hlas ľudu a ak chce, svojím hlasom môže meniť všetky zákony. Nemusí sa ako ovca zbaviť vo voľbách práva realizovať svoju moc, ktorú mu priznáva Ústava Slovenskej republiky, kde je jasne napísané v Čl. 2 (1): Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Dúfam, že sa nám spoločne podarí nájsť zástupcov do všetkých parlamentov v Slovenskej republike a Európskeho parlamentu, ktorí budú tak, ako hovorí ústava, vykonávať vôľu občanov. Postačí, ak budeme hľadať čestných.

Peter Marček Predseda Hlas ľudu