Profil člena

Filip Ficek
Filip Ficek kandidát na poslanca
Meno Filip Ficek
e-mail facebook status23
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Vzdelanie
Kariéra
Jazykové zdatnosti