Profil člena

Ondrej Štefik
Ondrej Štefik predseda Hlas ľudu
Meno Ondrej Štefik
e-mail facebook status23
Dátum narodenia 23. 7. 1981
Miesto narodenia
Vzdelanie 1995-1999 Vojenské gymnázium SNP v Banskej Bystrici (prvý ročník)- zrušenie , Vojenská stredná škola letecká v Košiciach 2001 -2007 Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva 2010 - neukončené, Ekonomická univerzita v Bratislave
Kariéra 1999 - 2012 - štátna služba - profesionálny vojak 2012 - 2015 - Generálny štátny radca sekcia riadenia Európskeho sociálneho fondu, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 2015 - 2016  - Oblastný manažér pre Košický kraj v národnom projekte " Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy k odbornému vzdelávaniu a prípravy prostredníctvom rozvoja polytechnického vzdelávania zameraného na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentom . " súčasnosť - Softvérový inžinier
Jazykové zdatnosti Ruský jazyk Anglický jazyk Francúzsky jazyk