Profil člena

Katarína Nemešová
JUDr. Anna Zsóriová krajský predseda Hlas ľudu
Meno JUDr. Anna Zsóriová
e-mail facebook status23
Dátum narodenia 26. 10. 1981
Miesto narodenia Rimavská sobota
Vzdelanie 1995 – 2000 Obchodná akadémia, Rimavská sobota 2001 – 2006 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Kariéra poslankyňa mestského zastupiteľstva'v Rimavskej Sobote
Jazykové zdatnosti Anglický jazyk