Profil člena

Ľubomír Schmida
Ľubomír Schmida predseda Hlas ľudu
Meno Ľubomír Schmida
e-mail facebook status23
Dátum narodenia 17. 3. 1961
Miesto narodenia Liptovský Mikuláš
Vzdelanie 1976 - 1980 Stredoškolské s maturitou  SPŠ Stavebná  odbor pozemné staviteľstvom v Lipt. Mikuláši
Kariéra 1980 -1982 - absolvent ZVS - Bratislava, Praha 1982 - 1984 - Odborný pracovník na Technickom oddelení BZVIL Ružomberok 1984 -1986  - OSCR Dolný Kubín odborný pre cestový ruch a propagáciu 1994 - 1998 - poradca pre sociálno ekonomické záležitosti v OSN Viedeň pre nevládne organizácie  za PA/PA New York USA 1995 - 2019 - predseda Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku  2002 - 2019 - člen poradného zboru Národného osvetového strediska v Bratislave za fotografiu 2006 - delegát za SR na 28 svetovom kongrese FIAP v Číne Cheng Du  2008 - organizátor 29 svetového kontesu FIAP na Slovensku v RK, BA, ZA 2002 - 2008 - usporiadať Detských fotokempov 2004 - 2018 - riaditeľ Európskych festivalov fotografov 2005 - 2018 - organizátor fotoplenéru Jarný Liptov 1995 - 2018 - organizátor celoslovenskej súťaže člnov ZSF s reprízami v 6 mestách aj v Prahe a Krakove. 2004 - 2014 - člen predsedníctva  Slovenského centra fotografického umenia FIAP 2004 - 2019 - člen svetovej fotografickej asociácie FIAP Paris 2004 - spoluautor reprezentačnej publikácie Ukladanie do pamäti Ružomberok 2005 - spoluautor projektu Cesty UNESCO V rokov 2007,2009, 2010,2012,2013,2014,2015,2016 delegát a reprezentant SR na medzinárodných festivaloch v Číne, Peking , Li Shui Spoluautor publikácií Slovensko Čarovné, Slovensko , Tatry a Zamagurie, Čarovné vody Slovenska 2004 - 2018 vydavateľ autorských kalendárov, ktoré získali 13 ocenení v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska  od Klubu fotopublicistov a novinárov.
Jazykové zdatnosti Ruský jazyk