Ty rozhoduješ o tom, ako majú poslanci hlasovať

Poslanec za Hlas ľudu je človek, ktorého posielate do parlamentu, aby zastupoval Vaše záujmy. Aby presne vedel, čo chcete v každom jednom zákone treba mu to povedať.

Hlas ľudu je jediný politický subjekt, ktorý pozná vôľu všetkých svojich členov a zároveň túto ich vôľu aj prenáša do hlasovania v parlamente cez svojich poslancov.

Princíp fungovania hnutia

Zákony, ktoré majú na Slovensku platiť, musia odzrkadľovať vôľu občanov Slovenskej republiky! Hlas ľudu je politické hnutie, ktoré sľubuje a dodrží iba jednu jedinú vec: „Ak zvolíte do parlamentu poslancov za Hlas ľudu, títo budú hlasovať o každom zákone tak, ako im to poviete vy - voliči.“

Stanovy hnutia hlas ľudu

Stanovy hnutia v pdf

Predstavitelia hnutia

Hlas ľudu má dva personálne piliere. Politický a odborný. Oba kopírujú teritoriálny a hierarchický princíp. Odborná oblasť je reprezentovaná gestormi, na čele ktorých je Generálny gestor, ktorý riadi legislatívne oddelenie a všetkých Hlavných gestorov. Hlavní gestori riadia odbornú časť prípravy právnych noriem a zároveň gestorov vo svojej oblasti na nižších teritoriálnych stupňoch.


Odborné oblasti


Najčastejšie otázky