V Poloninách sa po prvýkrát na Slovensku vyskytol mlok dravý.

V Poloninách sa po prvýkrát na Slovensku vyskytol mlok dravý.

12559
0
ZDIEĽAJ
European Crested Newt (Triturus cristatus carnifex) male, Parco Delta del Po, NE Italy

Pracovníci Správy Národného Parku Poloniny v Stakčíne nedávno zaznamenali výskyt mloka dravého v mokradiach v obci Zboj. Výskyt na území Slovenska zatiaľ nebol známy a hlásený.

„Mloka dravého sme pozorovali v genofondovej lokalite pre obojživelníky v katastri obce Zboj v nadmorskej výške 256 metrov nad morom. Vyskytujú sa tu ohrozené, významné a chránené druhy ako mlok obyčajný, skokan hnedý, skokan štíhly, užovka obyčajná a iné“ informovala krajinárka Martina Vlasáková. Keďže na Slovensku sa mal objaviť po prvýkrát, pracovníci sú z jeho výskytu nadšení. „Ide o prvé pozorovanie tohto druhu v území. Výskyt druhu bol potvrdený až v roku 1997 v oblasti Znojemska, kde zasahuje zo severného Rakúska. V súčasnosti žije v Českej republike v povodí Dyje,“ dodala. Mlok dravý je najvzácnejší druh mloka a napriek tomu o ňom skoro nikto nevie. Mloky môžete pozorovať v prírode a sú tiež dobrými “čističmi“ vody. Vlasáková informovala, že mloka dravého netreba chytať. „Mloky ani iné obojživelníky radšej neodporúčame chytať. Niektoré z nich majú jedové žľazy a v prípade ohrozenia môžu vylučovať jedovatú látku až na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.“
Mlok dravý je zapísaný v zozname živočíchov chránených bernským dohovorom a takisto v zozname chránených druhov živočíchov.

Autor: Lukáš Koco

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODKAZ